Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade

Inom Byggtrygg-gruppen pågår kontinuerligt utveckling inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Denna verksamhet bedrivs under den centrala ledningen i en kvalitets- och miljögrupp, BKM-gruppen med representanter från de olika regionerna.

Tillsammans med vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonsult verkar vi för att alla delägarföretag skall bli certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. I dagsläget är flertalet delägarföretag certifierade.
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystemet bedrivs enligt fastställda rutiner och innebär bl.a:

 • Fokus på kvalitetsfrågor som t.ex. kund- och personaltillfredsställelse
 • Fokus på miljöfrågor som exempelvis minimering av belastningen på vår omvärldsmiljö
 • Fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Effektivisering av företagets interna rutiner
 • Prioritering av certifierade leverantörer
 • Fortlöpande uppföljning av systemen
 • Kontinuerlig information till, och utbildning av företagens Q-samordnare

 

Verksamheten i Byggtrygg AB är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan år 2002 samt OHSAS 18001 sedan 2013.

Policies

Vårt företag tillämpar av Byggtrygg-gruppen upprättad:

 • Kvalitets- och miljöpolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Jämställdhetspolicy
 • Drogpolicy
 • Brandskyddspolicy
 • Säkerhetspolicy
 • Trafiksäkerhetspolicy
 • Inköpspolicy
 • Informationssäkerhetspolicy
 • Uppförandekod
 • Affärsidé

 

Specialister på trä

Byggtrygg-gruppen består av företag i skiftande storlek och med skiftande inriktning. Flertalet av Byggtryggs delägare har utvecklats från brädgårdar och sågverk och har därigenom ett stort träkunnande.

Trä är idag en stor produktgrupp och motsvarar i genomsnitt cirka 35% av sortimentet.

Erfarenhet, utbildning och inriktning har gjort Byggtryggs delägare till Sveriges ledande träspecialister. Detta manifesteras genom kvalitetsstämpeln TRÄEXPERTEN, Certifierad Träspecialist, som bara får användas av kunskapscertifierade butiker. Denna certifiering är ett bevis på att samtliga av Byggtryggs certifierade delägare har en personal med byggmaterialbranschens högsta kompetens bl.a. vad det gäller produktkunskap från skog till försäljning.